Stig Nøra
Stig Nøra
Senior kommunikasjonsrådgiver
Høgskolen i Oslo og Akershus
Norge

Stig er senior kommunikasjonsrådgiver ved Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon. Han har jobbet ved Høgskolen i Oslo og Akershus siden 2010. Hans ansvarsområder er mediekontakt og forskningsformidling. Stig er også prosjektleder for Program for fremragende forskningsformidling. Han har lang erfaring både som journalist og kommunikasjonsrådgiver.

Stig på LinkedIn


Sirkus: “Program for fremragende forskningsformidling”