Mikael Östblom
Kommunikationsstrateg
Göteborgs miljövetenskapliga centrum
Sverige

Mikael är kommunikationsstrateg på Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) som är en gemensam organisation vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. GMV:s uppdrag är att skapa samverkan för att generera och nyttigöra kunskap för hållbar utveckling (sustainable development). GMV:s verksamhet präglas av många vetenskapsområden som samverkar med varandra samt med näringsliv och myndigheter, för att främja de bägge universitetens visioner om en hållbar samhällsutveckling. Detta sker bland annat genom att GMV utgör ett forskarnätverk, en mötesplats och en plattform för samverkan.

Sedan hösten 2014 arbetar Mikael deltid på Universeum med att utveckla Universeum som arena för forskningskommunikation och främja samverkan med akademin. Mikael är engagerad i frågor som rör gränslandet mellan forskningskommunikation, samverkan och hållbar utveckling.

Mikael på LinkedIn


Cirkus: ‘Hur kan universitet och science centers samverka med forskningskommunikation?’