Kristin Fossum Stene
Kristin Fossum Stene
Seksjonssjef
Universitetet i Oslo
Norge

Kristin leder Seksjon for kommunikasjon og studentinformasjon. Seksjonen profilerer og kommuniserer UiOs virksomhet og følger opp planer for studie- og forskningskommunikasjon, ivaretar nettredaktørrollen for uio.no, grafisk design og visuell profil, studieveiledning og studentrekruttering og mottak av nye norske og internasjonale studenter.

Kristin på LinkedIn


Sirkus: “UiO på Facebook – planmessig arbeid i krysspress”