Hildegunn Lunden
Hildegunn Lunden
Nettredaktør
Universitetet i Oslo
Norge

Hildegunn er nettredaktør for uio.no. Hun har det overordnede operative ansvaret for UiOs nettsider, og leder UiOs nettredaksjon. Nettredaktøren skal sørge for at hele nettstedet blir forvaltet i forhold til de målene, handlingsplanene og retningslinjene som gjelder.


Sirkus: “Nettsider for ansatte – hvordan få til effektiv relansering?”