Gabriella Hernqvist
Kommunikationsansvarig på KTH Skolan för elektro- och systemteknik
Kungliga Tekniska Högskolan
Sweden

Gabriella Hernqvist har jobbat med studentrekrytering, kommunikation och journalistik under de senaste fem åren både på universitet och i den privata sektorn.

Hon är för närvarande Kommunikationsansvarig på KTH Skolan för elektro- och systemteknik.  Skolan är rankad på 31:e plats i världen enligt QS och är en inspirerande, ambitiös och modern arbetsplats för studenter, forskare och administrativ personal från hela världen.

Gabriella har en kandidatexamen i naturvetenskap och en magisterexamen i journalistik. På KTH, är hon ansvarig för studentrekrytering till ingenjörs- och masterutbildningarna i elektroteknik och undervisar i populärvetenskapligt skrivande och kommunikations inom ramen för kandidatexjobbet.  Positionen är lokaliserad i hjärtat av kärnverksamheten vilket ger en unik insikt i utvecklingen av programmen, och vardagen för forskarna och studenterna.

Under de två senaste åren har hennes huvudfokus varit att öka det totala antalet förshandssökanden och andelen kvinnor, till programmen i elektroteknik samtidigt.

Gabriella på LinkedIn


Cirkus: “Historien banar väg för framtiden: att rekrytera fler kvinnor till KTH”