Ann-Katrin Hallin
Fackredaktör
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
Sverige

Ann-Katrin arbetar sedan sju år som fackredaktör med fokus på miljö-, natur- och hållbarhetsfrågor vid SLU:s kommunikationsavdelning. Hon ansvarar för kommunikationsstödet till SLU:s miljöanalys, ett samhällsuppdrag som är unikt bland Sveriges universitet och högskolor. Uppdraget handlar om att bidra med kunskap och beslutsunderlag för en hållbar användning av naturresurserna. Kommunikationsstödet omfattar t.ex. externt riktad populärvetenskaplig publicering, events, strategi, PR, projektledning och rådgivning.

Ann-Katrin har en magisterexamen i systemekologi och påbörjade doktorandstudier i ämnet innan ett redaktörsjobb lockade till karriärbyte. Hon har på vägen också plockat på sig universitetspoäng i vetenskapsjournalistik, språk- och textrådgivning, marknadsföring, miljökommunikation, franska, m.m. Och bl.a. jobbat med webbutveckling, tidningsmakande, utvärderingar, sociala medier och nyhetsbrev.


Cirkus: “Omvärldskommunikation och samverkan – att ordna ett hackaton tillsammans med 19 andra myndigheter”