Anika Mackenroth
Anika Mackenroth
Kommunikasjonsrådgiver
Universitetet i Tromsø
Norway

Anika jobber som kommunikasjonsrådgiver ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, der hun de siste fire årene har undervist ph.d.-stipendiater i allmennrettet forskningskommunikasjon. Hun leder et redaksjonelt team og jobber ellers med hele bredden av kommunikasjonsfaglige oppgaver, fra strategisk kommunikasjonsplanlegging til markedsarbeid, mediekontakt, sosiale medier og PR. Hun har bakgrunn innen marked, informasjon og journalistikk.

Follow Anika on Twitter
Connect with Anika on LinkedIn


Peer-to-peer: ‘Forskningskommunikasjon ur tre innfallsvinkler – formidlingskultur, spredning og effekt’