Time: Monday 15th June, 14:00 – 16:15
Venue: Room 216, Kvinnors och barns hälsa

Universitetet i Oslo slo høsten 2014 sammen to sentrale Facebookprofiler, hvor den ene var spesielt rettet mot søkere til studier og den andre hadde en mer generell profil. I denne sesjonen vil vi dele erfaringer fra arbeidet med å utvikle mål og målgrupper og en redaksjonell profil for den nye siden.  Vi vil fortelle om redaksjonens arbeidsform. Facebook er en kommunikasjonskanal mange medarbeidere har et sterkt personlig forhold til og erfaringer fra. Redaksjonen forsøker å ha en kunnskapsbasert tilnærming til arbeidet og balansere alle forventninger til hva siden skal løse – det er et evig krysspress!


Speaker: Kristin Fossum Stene
Kristin Fossum Stene
Speaker: Kjetil Horn Hogstad
Kjetil Horn Hogstad