Time: Monday 15th June, 14:00 – 16:15
Venue: Room 207, Kvinnors och barns hälsa

Et viktig strategisk mål for HiOA er å utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten. Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon har tatt initiativ til å etablere et Program for fremragende forskningsformidling som går over to semestre. Ambisjonen er at programmet skal være eksklusivt, og de fremste forskningsformidlingstalentene skal bli kurset i alt fra kronikkskriving, forholdet mellom forskning og politikk, sosiale medier, medietrening, og debattrening til presentasjonsteknikk. Deltakerne får tett oppfølging av rådgivere i avdelingen.

Fikk vi de rette forskerne til på delta? Oppnådde vi ønskede resultater? Er deltakerne fornøyde? Hvordan få forskere til å prioritere kurs i formidling? Vi deler våre erfaringer.


Speaker: Stig Nøra
Stig Nøra
Speaker: Tore Hansen