Time: Monday 15th June, 14:00 – 16:15
Venue: Room 208, Kvinnors och barns hälsa

Hvordan relansere nettsider for ansatte uten store budsjetter? Universitetet i Oslo er midt oppe i et internkommunikasjonsprosjektet på nett. Vi deler erfaringer med hvilke valg vi har gjort for å få til en effektiv relansering av våre nettsider for ansatte.

Prosjektet har pågått siden mars 2014. I desember 2015 vil alle delleveranser være implementert. Noen av spørsmålene vi har måttet svare på er: Hva trenger vi egne nettsider for ansatte til? Hvordan avdekke behovene? Skal vi ha åpne sider eller adgangsbegrensede? Burde eventuelle adgangsbegrensede sider være bare for ansatte eller også studenter? Hvordan få ledelsen til å godta prosjektet og konseptet? Hvordan organisere arbeidet, både i prosjektet og med vedlikehold og utvikling i etterkant? Og: hvordan ser nettsidene for ansatte på Universitetet i Oslo ut?

I denne sesjonen får du en rask innføring i hva UiO tilbyr sine drøyt 6000 ansatte på nett.


Speaker: Hildegunn Lunden
Hildegunn Lunden