Time: Tuesday 16th June, 10:30 – 12:30
Venue: Strix

Det er en økende interesse for forskning i samfunnet og stadig flere av oss bruker tid på å formidle forskning til ulike målgrupper. Temaet forskningskommunikasjon (research communication) er derfor bredt dekket gjennom konferanseprogrammet.  Her diskuteres tre innfallsvinkler: Formidlingskultur, spredning og effekt av forskningskommunikasjon.

Forankring fryder: Hvordan skape en kultur for formidling?

Kunnskapsdeling med allmennheten skjer i langt større utstrekning mer sporadisk og usystematisk enn annen formidling ved de fleste læresteder, som for eksempel undervisning og foredragsvirksomhet. Årsakene er flere: mange forskere oppfatter ikke allmennrettet formidling som en del av jobben, de møter i liten grad forventninger fra sine ledere om å formidle sin forskning utenfor akademia, det finnes ingen nasjonale ordninger for å synliggjøre denne delen av samfunnsleveransen, ingen nasjonale insentiver og relativt få kompetansehevende tilbud på institusjonene.

Anika Mackenroth vil fortelle om og diskutere erfaringer med å endre kultur for formidling ved å etablere normer og endre holdninger, sette av ressurser og styrke ferdigheter innen allmennrettet formidling.

Spredning og effekt av forskningskommunikasjon

Forskningskommunikasjon handler (også) om spredning og effekt. Som kommunikatører snakker vi mye om målgrupper, formater, kanaler og relasjoner til både publikum og media. Hva vi sjelden snakker om, er effekten av all innsatsen et moderne universitet legger i forskningskommunikasjon. Hvorfor gjør vi dette og hvordan kan vi sikre at alt det harde arbeidet har den spredning og effekten vi trenger og ønsker oss?

Charlotte Autzen vil diskutere ulike metoder for å måle effekt av forskningskommunikasjon, og også utfordre vårt tradisjonelle syn på forskningskommunikasjon i relasjon til universitetenes merkevare.


Moderator: Anika Mackenroth
Anika Mackenroth
Moderator: Charlotte Autzen
Charlotte Autzen