Time: Monday 15th June, 14:00 – 16:15
Venue: Room 204, Kvinnors och barns hälsa

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är en av 20 myndigheter bakom innovationstävlingen Hack for Sweden. Syftet är att synliggöra och popularisera myndigheters öppna data och att möjliggöra utveckling av nya tjänster och produkter. Under våren hölls tävlingen för andra året i rad i form av ett hackaton.

Under 24 timmar jobbade ett nittiotal studenter, programmerare, utvecklare, datajournalister och grafiska formgivare intensivt med att koda smarta, innovativa tjänster och appar som kan komma allmänheten till del. På plats fanns också personal från alla 20 medverkande myndigheter för att stötta, hjälpa och guida lagen genom all myndighetsdata. Men arbetet började långt innan tävlingshelgen.

Hur gjorde vi det och vilka utmaningar mötte och motade vi? Vilka lärdomar finns att dra ur ett kommunikativt perspektiv – före, under och efter evenemang? Hör om erfarenheterna hittills och vilka utvecklingsspår som diskuteras framöver.


Talare: Ann-Katrin Hallin