Time: Monday 15th June, 14:00 – 16:15
Venue: Room 206, Kvinnors och barns hälsa

Göteborg universitet och Chalmers tekniska högskola är två av grundarna av Universeum – Nordens största science center. Samarbetet mellan akademin och Universeum sker bland annat genom att forskare bidrar till utställningsverksamheten med kunskap och vetenskaplig granskning och att lärarutbildningarna har en del av sin undervisning förlagd till Universeum. Lärare och forskare vid Göteborg universitet och Chalmers ges även möjlighet att arbeta på Universeum under en begränsad tid där finansieringen sker via det egna lärosätet. För att utveckla samarbetet ytterligare har även administrativ personal fått möjlighet att arbeta deltid på Universeum med att utveckla programverksamheten.

Men hur går man från ett samarbete präglat av punktvisa aktiviteter och föreläsningar till mer långsiktigt och strategiskt samarbete som gynnar båda parter? Med Universeum som exempel diskuterar och utbyter vi erfarenheter av samverkan mellan universitet och science centers och delar med oss av goda exempel att inspireras av, återvändsgränder att undvika och hinder att övervinna.


Speaker: Charlotte Mansfield
Speaker: Mikael Östblom