Time: Monday 15th June, 14:00 – 16:15
Venue: Room 224, Kvinnors och barns hälsa

1924 hade civilingenjörsprogrammet i elektroteknik det stora privilegiet att skriva in KTH:s första kvinnliga civilingenjör. Men hennes intåg på KTH öppnade aldrig de stora dammluckorna av kvinnliga sökande som vi sett inom till exempel läkarutbildningen.

För om vi går fram i tiden så skrevs det exakt 90 år senare, in elva stycken nya kvinnor på civilingenjörsprogrammet i elektroteknik. Den utvecklingen är en smula skrämmande och framförallt går förändringen alldeles för långsamt framåt. Vi kan och bör inte utbilda enkom halva befolkningen inom ett ingenjörsområde som mycket av det moderna samhället förlitar sig på dagligen; i form av stabila och tillförlitliga elnät, energieffektiva bilar och tåg, och daglig kommunikation via mobilnät.

För att sakta men säkert komma till rätta med demografin bland de sökande, har KTH efter två stora målgruppsundersökningar och ett omfattande förarbete som involverat forskare, lärare, studenter, kommunikatörer och IT-personal lanserat kampanjen GIANTS. En kampanj byggd på historiska och moderna kvinnliga pionjärer inom data/it och elektroteknik, som innehåller en sajt, en film och personliga möten mellan KTH-studenter och gymnasieelever.

En film som i dag setts av över 100 000 personer på youtube, lett till 20 000 besök på kampanjsajten, och väckt ett stort engagemang bland politiker, journalister, och KTH:s lärare och studenter.


Talare: Gabriella Hernqvist